Temiz Enerjide Yeni Finansman Modeli Geliyor

0

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel temiz enerji yatırımlarının artırılması ve gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Birol, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji alanında yıllık 2 trilyon dolarlık yatırım ihtiyacının olduğunu belirtti ve bu miktarın mevcut durumda altı katına çıkması gerektiğine dikkat çekti.

IEA’in önerileri doğrultusunda, bu yatırım ihtiyacını karşılamak için yeni finansman modelleri üzerinde çalışıldığını da ifade eden Birol, bu çabaların COP28 ve öncesinde belirlenen küresel taahhütlerle uyumlu olarak şekillendirilmeye çalışıldığına vurgu yaptı. Özellikle batarya teknolojileri, enerji şebekeleri ve metan emisyonlarının azaltılması gibi alanlarda yeni taahhütlerin geliştirildiğini aktardı.

Birol, önerilen taahhütlerin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması gerektiğini ve bu doğrultuda uluslararası finans kuruluşları ve özel sektörün de katılımını sağlamak amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra özel sektör finansman kuruluşlarının da bu çabaya destek verdiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerdeki temiz enerji yatırımlarının sadece Çin dışındaki ekonomilerde yetersiz kaldığını vurgulayan Birol, bu ülkelerin sermaye maliyetlerinin yüksekliğinin yeni projelerin geliştirilmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Bu nedenle adil bir enerji dönüşümü için bu ülkelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Küresel enerji sektöründeki yatırımlarda hedef 3 trilyon dolar

IEA’in bu yılki raporuna göre, küresel enerji sektöründeki yatırımların 3 trilyon doları aşması bekleniyor ve bu miktarın büyük bir kısmı;

  • yenilenebilir enerji,
  • elektrikli araçlar,
  • nükleer enerji,
  • enerji şebekeleri,
  • bataryalar,
  • düşük emisyonlu yakıtlar ve
  • enerji verimliliği çözümlerine yönelik olacak. Ancak, fosil yakıtlara yapılan yatırımların da halen önemli bir payı olacağı belirtiliyor.

COP29: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) altında her yıl düzenlenen uluslararası işbirliği ve dayanışma ruhuyla, iklim değişikliği etkilerine karşı ortak ve etkili çözümler üretmeyi amaçlayan bir toplantıdır. Bu yıl 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Azerbaycan‘da gerçekleşecek olan toplantıda, küresel iklim değişikliği ile mücadele stratejileri ele alınacak. Katılımcılar;

  • Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin taahhütlerini güçlendirme,
  • Yenilenebilir enerjiye geçişin teşvik edilmesi,
  • Ormansızlaşmanın durdurulması gibi konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir